HOME  -  INTRODUCTIE  -  CREATIEVE THERAPIE  -  THERAPLAY  -  IEMT  -  CONTACT

HomeIntroductieCreatieve therapietheraplaytheraplayfoto4

 

Theraplay

Theraplay is een vorm van speltherapie waarbij  de focus ligt op het verbeteren van het gedrag en de emotionele toestand van het kind door de ouder-kind relatie te versterken. Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie: het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde  ontwikkeling van het kind. Als Theraplay therapeut begeleid ik de ouder of andere belangrijke verzorger (denk aan pleegouder, adoptie ouder, gezinshuisouder of groepsleider) en het kind, met als doel de relatie tussen hen te verbeteren. Dit doe ik door samen speelse en grappige spelletjes te spelen en uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen. Maar ook zachte en verzorgende activiteiten. Het hebben van gedeeld plezier staat centraal. Door middel van deze spelletjes en activiteiten ontstaat er betrokkenheid tussen de ouder/verzorger en het kind. De begeleide interactie heeft als doel de ouder meer beschikbaar, responsief en gericht op het kind te maken. Deze betrokkenheid helpt de ouder om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen; hij/zij voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard.

Samen met de ouder reflecteer ik op de krachten en vaardigheden van het kind, zodat de ouder/verzorger (weer) met positief naar het kind kan kijken. Maar ook van de ouder-kind relatie, zodat de ouders/verzorgers (weer) met een positieve blik kunnen kijken.

Wat doet Theraplay?

 • Het verhoogt de ouderlijke sensitiviteit
 • Het versterkt het vermogen van het kind om te vertrouwen
 • Het bevordert een veilige hechting
 • Ondersteunt een positieve ontwikkeling van het kind 

Bijzonder aan Theraplay!

 • Ouder/verzorger en kind zijn samen in Theraplay behandeling
 • Het is actief en vooral leuk!
 • Het is geen praat therapie, waarin over de problemen wordt gesproken
 • Er wordt snel resultaat ervaren
 • Er wordt geen beroep gedaan op verbaal of symbolisch begrip. Hierdoor kan het al bij hele jonge kinderen worden toegepast en is het bij uitstek geschikt voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

 

Voor wie is Theraplay?

Theraplay is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent. Niet de kalenderleeftijd maar de ontwikkelingsleeftijd staat centraal. De spelinterventies worden aangepast aan de leeftijd van het kind, met altijd als onderliggend doel: het verbeteren van de interactie tussen ouder/verzorger en kind.

Deze vorm van therapie kan helpend zijn voor ouders die o.a.:

 • Het gevoel hebben te zijn vast gelopen in de ouder-kindrelatie
 • In een negatieve spiraal terecht zijn gekomen
 • Machteloosheid ervaren in de opvoeding
 • Nooit een goede band met hun kind hebben gehad
 • Gedragsproblemen ervaren bij hun kind.

Theraplay kan worden ingezet bij kinderen met hechtingsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld: mishandeling of verwaarlozing, langdurige ziekenhuis opnames, separatie of verlies van (een van de) ouders. Maar ook bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Kinderen kunnen de Theraplay behandeling met hun biologische ouders ingaan, maar wordt dikwijls in adoptie- of pleeggezinnen ingezet. Ook als het kind is opgenomen in een instelling, kan er worden gekozen voor een behandeling met een groepsleider als belangrijke verzorger.

Theraplay kan ook goed worden ingezet bij kinderen die vanuit een verminderd gevoel van basisveiligheid lastig gedrag laten zien, bijvoorbeeld moeite met het reguleren(kalmeren) van emoties. Dit kan ontstaan oa het gevolg zijn als het kind een huilbaby was of er andere stressoren zijn geweest in de vroege kindertijd.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Lees meer over theraplay op de site van theraplay.org of theraplay.nl