HOME  -  INTRODUCTIE  -  CREATIEVE THERAPIE  -  THERAPLAY  -  IEMT  -  CONTACT

HomeIntroductieCreatieve therapietheraplaytheraplayfoto4

 

Introductie

Mijn naam is Judith Blaauw en ik ben therapeut in de regio Noord Holland. In 2000 heb ik de opleiding Creatieve Therapie Beeldend afgerond en in 2012 ben ik gestart met een opleiding tot Theraplay Therapeut aan het Theraplay institute in Chicago. In de zomer van 2015 heb ik de opleiding afgerond, wat maakt dat ik gecertificeerd Theraplay therapeut ben. Daarnaast heb ik in 2021-2022 de opleiding tot Integral Eye Movement Therapy (IEMT) practitioner gevolgd, waardoor ik sinds maart 2022 gediplomeerd IEMT-practitioner ben.Mijn hart ligt bij het werken met kinderen en jongeren.  Het pure, eerlijke en het feit dat ze nog veel spontaan en vanuit hun gevoel doen, maakt het prachtig om met hen te werken. Juist als het wat minder goed gaat; Met de ouders en het kind samen op zoek gaan naar de kracht  in en de kwaliteiten van het kind, maar ook van de ouder-kind relatie  is het doel in mijn therapieën.

In de afgelopen jaren heb ik als zelfstandig therapeut gemerkt dat het enorm waardevol is om stil te staan bij het verhaal van de ouders. Aandacht voor waar ouders tegenaan lopen, waarbij de geschiedenis wordt gezien vanaf het hier-en-nu, blijkt effectief voor de therapie van het kind. Dit maakt dat ik ouders ook voor individuele sessies uitnodig als onderdeel van de behandeling van hun kind en dat volwassenen zich ook individueel bij mij kunnen aanmelden voor therapie.

Ik vind het belangrijk contact te maken met het kind en aan te sluiten bij wat hij of zij leuk vindt! Het opbouwen van een vertrouwensband en een sfeer creëren waardoor het kind ervaart: ’Ik mag er zijn’ , is eerste prioriteit. Therapie is niet alleen maar zwaar en moeilijk, het is ook ervaren dat het goed en fijn is om aan de slag te gaan met en over jezelf.