HOME  -  INTRODUCTIE  -  CREATIEVE THERAPIE  -  THERAPLAY  -  IEMT  -  CONTACT

HomeIntroductieCreatieve therapietheraplaytheraplayfoto4

 

IEMT

Integral EyeMovement Therapie, is een methode die probleemoplossend werkt. Er kan vanuit een bepaalde nare herinnering, een emotie of lichaamsbeleving gewerkt worden. Een probleem is iets waar je last van hebt; een negatief gevoel of staat van zijn wat herhaaldelijk beleefd wordt.

Door middel van oogbewegingen (zoals ook wel bekend bij EMDR) kan ervoor gezorgd worden dat een herinnering vervaagd of dat de emotie die erbij hoorde als minder heftig wordt ervaren. Anders dan bij EMDR wordt er met IEMT gewerkt met een combinatie van oogbewegingen en trance taal. Hiermee kan worden er terug gegaan naar de allereerste keer met dit gevoel. Bij IEMT gaan we ervan uit dat alle antwoorden liggen opgeslagen in het onderbewuste systeem. Door de trancetaal wordt het denkbrein als het ware op een tweede plan gezet en het gevoelssysteem aangesproken. Hierdoor kan de allereerste keer met dit gevoel (De imprint) naar boven komen en worden geneutraliseerd. Het effect kan zijn dat je in het hier en nu niet langer de trigger ervaart en het vervelende gevoel niet meer automatisch wordt opgeroepen.

Wanneer IEMT?

  • Ter bevordering van emotioneel welzijn: als er sprake is van steeds terugkerende negatieve gevoelsbelevingen.
  • Als er sprake is van heftige gebeurtenis(sen); zoals verlies en trauma.
  • Bij angst, depressie, PTSS, stress/burn-out.
  • Ter bevordering van persoonlijke groei en identiteitsontwikkeling.

Ik heb gemerkt dat door het uitvoeren van IEMT bij ouders, het effect op het kind groot kan zijn. Het maakt dat de behandeling hierdoor in een stroomversnelling kan komen, omdat bepaalde blokkades zijn opgeheven. Samen kijken we of IEMT passend is.

IEMT laat alles weer stromen!